Maildisclaimer

De informatie in de mailberichten vanuit onze organisatie zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten of wettelijk beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht met zijn bijlagen te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet kopiëren of gebruiken, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden. E-mails kunnen ook virussen bevatten.

KVG-Vorming vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enige wijze te wijten is aan dit bericht of het gebruik daarvan. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van KVG-Vorming vzw of zijn verbonden organisaties weer. Bijgevolg bindt dit e-mailbericht KVG-Vorming vzw of zijn verbonden organisaties niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat en de organisatie die de verplichting aangaat duidelijk geïdentificeerd is.

Theme by Anders Norén