Vandaag, op 1 april 2016, gaat de Persoonsvolgende Financiering effectief van start.

Met name gaat vandaag de nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen met een handicap in. Het gaat daarbij om meer dan een louter administratieve procedure. Deze procedure zal een hefboom vormen voor mensen met een handicap, om hun eigen plaats te kunnen innemen in en te participeren aan de samenleving. Dat stelt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Want in tegenstelling tot de huidige situatie wordt voor het in kaart brengen van de vraag en de nood aan ondersteuning niet enkel naar de klassieke professionele VAPH-voorzieningen gekeken, maar ruim in de samenleving.

Meer weten: