uk online sales best quality luxury https://filipinonet.com/. users from all fields prefer cheap https://www.patekphilippe.to/. www.franckmullerwatches.to from us are very popular. fantastic exact https://it.upscalerolex.to/ a bit more incredible. discover es.wellreplicas.to swiss-made luxury watches for men and women. swiss www.watchesreplica.ru gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit bottegavenetareplica.ru frequently empower great the watchmaking arena lifestyle.

Mensen

Diversiteit is onze rijkdom. Binnen KVG is iedereen die onze missie onderschrijft, van harte welkom. KVG is er dus ook voor jou, ongeacht de aard van je handicap, leeftijd, geaardheid, overtuiging, …

Doelgroep

KVG is er voor alle mensen met een handicap en hun omgeving. Daarmee bedoelen we: ouders, broers en zussen, partner, vrienden, buren, begeleiders, …

In onze plaatselijke afdelingen is iedereen welkom. Wat ook je handicap is, hoe jong of oud je ook bent: als je je bij ons thuis voelt, zijn we blij je te ontmoeten. De activiteiten van deze afdelingen zijn gericht op een divers publiek. Ze feesten, gaan op uitstap, leren bij tijdens infosessies, sporten, … Sommige afdelingen organiseren af en toe ook activiteiten voor een deel van hun leden. Zo kan een afdeling een zwemgroepje hebben, of jaarlijks een Sinterklaasfeest organiseren voor hun jonge leden.

DC_139_027

Onze doelgroepwerkingen richten zich tot één welomschreven doelgroep, bijvoorbeeld jongeren met autisme, volwassenen met een NAH, …

In onze themawerkingen vind je mensen die samen komen rond één soort activiteit. Dat gaat van fietsgroepjes tot kookclubs, een koor of creawerking, …

Met 213 afdelingen verspreid over heel Vlaanderen, is er vast een KVG-afdeling waar jij je als een vis in het water voelt!

Vrijwilligers

KVG kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Niet minder dan 2.500 mensen met en zonder handicap engageren zich voor onze vereniging. De taken die ze opnemen zijn erg divers: activiteiten organiseren, vertegenwoordigingswerk, administratie, vakantiebegeleiding, …

DC_139_164

Binnen KVG worden vrijwilligers op handen gedragen. We doen al het mogelijke om onze vrijwilligers bij hun engagement te helpen: vorming, een driemaandelijks kaderblad, ondersteuning van professionele medewerkers, themapublicaties (bv over verzekeringen), ervaringsuitwisseling, instrumenten voor ledenbeheer en boekhouding, … En natuurlijk mogen ze rekenen op onze welgemeende dank en worden ze regelmatig in de bloemetjes gezet.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Heb je nog wat vrije tijd over en wil je je graag inzetten voor mensen met een handicap? Neem dan zeker contact met ons op. Samen bekijken we hoe jij er met jouw talenten kan invliegen.

Theme by Anders Norén