uk online sales best quality luxury https://filipinonet.com/. users from all fields prefer cheap https://www.patekphilippe.to/. www.franckmullerwatches.to from us are very popular. fantastic exact https://it.upscalerolex.to/ a bit more incredible. discover es.wellreplicas.to swiss-made luxury watches for men and women. swiss www.watchesreplica.ru gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit bottegavenetareplica.ru frequently empower great the watchmaking arena lifestyle.

Thema’s

Met àl je vragen over handicap kan je bij KVG aankloppen. Maar sommige thema’s springen eruit. Zij spelen een bepalende rol in het leven van heel veel mensen met een handicap. Je mag erop rekenen dat KVG op deze items extra inzet.

Armoede

Een kwart van de personen met een handicap moet rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens (Zie het onderzoek van KVG i.s.m. VFG en de Universiteit Antwerpen van 2010). Voor KVG neemt het thema ‘armoede’ dan ook een belangrijke plaats in binnen de werking.

Dat merk je al in onze afdelingen. We moedigen onze lokale vrijwilligers aan om actief aandacht te besteden aan de armoedeproblematiek bij hun eigen leden. Allereerst krijgen KVG-vrijwilligers vorming en informatie over het thema. Daarnaast staan de vormingswerkers de afdelingen ook met raad en daad bij als ze met het thema aan de slag gaan, bv in het opzetten van een intern solidariteitssysteem.

Het voorgaande houdt natuurlijk in dat onze personeelsleden het thema ‘armoede’ in de vingers hebben. Ook zij volgen de nodige bijscholing en lezen relevante literatuur ter zake.

Niet alleen onze (plaatselijke) afdelingen staan stil bij het thema ‘armoede’. Bij de organisatie van bovenlokale activiteiten houden het algemeen secretariaat en de regiosecretariaten rekening met de moeilijke financiële situatie van (een deel van) onze achterban.

In de uitbouw van ons netwerk hebben we bijzondere aandacht voor armoedeorganisaties. Enerzijds werken we actief met hen samen. Anderzijds stimuleren we hen om mensen in armoede met vragen over handicap door te verwijzen naar KVG.

Uiteraard pakken we het probleem ook bij de wortel aan. In ons sociaal beleid neemt armoede een belangrijke plaats in. Bij politici dringen we aan op een rechtvaardig beleid. Waar nodig ondernemen we actie om onze eisen kracht bij te zetten.

DC_139_062

Mobiliteit

Of het nu gaat om de plaats van de rolstoel in het verkeer, de voorbehouden parkeerplaatsen of de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer: voor personen met een handicap is mobiliteit vaak een terugkerend struikelblok. Al dan niet mobiel zijn maakt het verschil tussen deelnemen aan het maatschappelijk leven of noodgedwongen thuis zitten. Als gebruikersorganisatie voor personen met een handicap besteedt KVG dan ook permanent veel aandacht aan dit onderwerp.

We doen dat in de eerste plaats door te luisteren naar de ervaringen van personen met een handicap. Vrijwel wekelijks horen we verhalen over de moeilijkheden die mensen ondervinden i.v.m. mobiliteit. Klachten (bv over ontoegankelijk openbaar vervoer) spelen we door aan de bevoegde instanties en volgen we van nabij op. In geval van discriminatie spelen we het dossier ook door aan Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum).

In onze contacten met politici speelt mobiliteit een grote rol. We staven onze eisen met de gebundelde verhalen van gebruikers.

Onze jaarlijkse landelijke actie (de Prikdag) staat vaak in het teken van mobiliteit. Zo was er in 2011 de actie ‘Laat je niet verleiden’ (i.v.m. voorbehouden parkeerplaatsen) en in 2012 de actie ‘Kan jij de bus op?’.

Toegankelijkheid

Personen met een handicap willen, net als iedereen, deelnemen aan het maatschappelijk leven. Helaas stoten zij hierbij voortdurend op – letterlijke en figuurlijke – drempels. Onze samenleving blijft voor te veel mensen met een handicap ontoegankelijk. Het gaat dan niet alleen om rolstoelgebruikers die problemen ervaren als ze een gebouw willen betreden. Ontoegankelijkheid treft ook personen met een verstandelijke, visuele of auditieve handicap en autisme. Daarom moeten niet alleen gebouwen, maar ook informatie, websites, gesprekken, … toegankelijk zijn.

Onze jaarlijkse landelijke actie (de Prikdag) draait regelmatig om toegankelijkheid. In 2005 ijverden we met de actie ‘Allemaal klanten’ voor toegankelijke winkels en horecazaken. Met ‘Kan jij de pot op’ (2008) zetten we ons in voor meer toegankelijke openbare toiletten.

Maar ook op lokaal vlak laten we ons horen. Onze afdelingen schieten in actie bij ontoegankelijke situaties in de eigen gemeente. Geen lift in het gemeentehuis? Onoverkomelijke trappen aan de ingang van de bibliotheek? Een speelpleinwerking waar kinderen met een handicap niet welkom zijn? KVG-afdelingen bijten zich in de zaak vast en maken hun gemeente toegankelijk(er) voor iedereen.

Als meldpunt discriminatie horen we veel verhalen over ontoegankelijkheid en de onwil om hierin verandering te brengen. In samenwerking met Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) volgen we individuele dossiers op en roepen we de discriminatie van mensen met een handicap een halt toe.

Jonge gezinnen

affiche superhelden-def.inddIn 2013-2014 lanceerde KVG de campagne “SOS Superhelden”. Hierbij riepen we het grote publiek op om niet met een boog heen te lopen om gezinnen met een kind met een handicap. We vroegen iedereen ook om ouders van een kind met een handicap een handje toe te steken, en zo zelf een held te worden. De actie – met o.m. een filmpje en een grootschalige affichecampagne – kreeg heel wat media-aandacht.

Voor ouders zelf heeft KVG heel wat te bieden:

  • kennismakingspakket met een overzicht van het KVG-aanbod op maat van jonge gezinnen
  • vorming en infoavonden
  • praatgroepen
  • digitale nieuwsbrief met het KVG-aanbod voor gezinnen

DC_139_071

Afdelingen en bovenlokale structuren organiseren tal van activiteiten voor kinderen met een handicap (en hun gezinsleden).

Theme by Anders Norén