uk online sales best quality luxury https://filipinonet.com/. users from all fields prefer cheap https://www.patekphilippe.to/. www.franckmullerwatches.to from us are very popular. fantastic exact https://it.upscalerolex.to/ a bit more incredible. discover es.wellreplicas.to swiss-made luxury watches for men and women. swiss www.watchesreplica.ru gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit bottegavenetareplica.ru frequently empower great the watchmaking arena lifestyle.

Missie en visie

Missie

KVG-Vorming verenigt en empowert mensen met een handicap. Met de KVG-vrijwilligers versterken we jouw netwerk en kleuren we jouw vrije tijd. Samen bouwen we aan een  warme, inclusieve samenleving.

DC_139_065

Visie

KVG-Vorming verenigt

We verenigen en verbinden mensen met een handicap en hun omgeving. KVG-Vorming is de lijm die mensen verbindt. We bieden volop  kansen tot ontmoetingen die toegankelijk zijn op elk gebied. Samenkomen en een fijne tijd beleven, staan centraal.

KVG-Vorming empowert

Door informatie en vorming geeft KVG-Vorming handvaten aan mensen met een handicap zodat ze zelf kunnen opkomen voor hun belangen.
Iedereen verdient de kans om de regie over eigen leven in handen te nemen en een volwaardige rol in de maatschappij op te nemen. We gaan uit van de kracht van mensen met een handicap maar verliezen daarbij maatschappelijke drempels en kwetsbaarheden niet uit het oog.

Mensen met een handicap

KVG-Vorming is een vereniging van en voor mensen met een handicap en hun omgeving, ongeacht handicap, leeftijd, afkomst, genderidentiteit, seksuele oriëntatie en overtuiging.

Met de KVG-vrijwilligers

KVG-vrijwilligers zijn de voelsprieten van KVG-Vorming. Zij zorgen voor lokale verankering en spelen in op individuele vragen.
De vrijwilligers van de lokale groepen organiseren een uitgebreid en gevarieerd aanbod dat mensen met een handicap laat beleven, groeien en schitteren. KVG-Vorming zorgt voor een professionele omkadering. We versterken de vrijwilligersgroepen door een daadkrachtig vrijwilligersbeleid en dagen hen uit hun grenzen te verleggen.

We versterken hun netwerk

Het vrijetijds- en verenigingsaanbod van KVG-Vorming brengt mensen samen en biedt kansen tot nieuwe ontmoetingen en vriendschappen. Ervaring en kennis uitwisselen maakt deelgenoten sterker.
Bovendien zorgt het verbreden van het persoonlijk netwerk voor meer energie en draagkracht bij de naaste omgeving.

We kleuren hun vrije tijd

Iedereen heeft recht op ontspanning. Het ruime activiteitenaanbod van KVG-Vorming zorgt voor een waardevolle vrijetijdsbeleving. Daarnaast werken we vraaggestuurd en helpen we mensen met een handicap in hun individuele zoektocht naar vrije tijd op maat. Inclusief waar mogelijk, specifiek waar nodig.

Samen

Mensen met en zonder handicap nemen gelijkwaardig hun rol op binnen de vereniging, als lid, vrijwilliger, medewerker of bestuurder.

KVG-Vorming is een bruggenbouwer. We bouwen, samen met onze partners in de KVG- groep, de nodige expertise op om te beantwoorden aan vragen en noden van onze leden. We werken samen met andere organisaties en stellen onze knowhow ter beschikking, want samen bereik je meer.

We bouwen aan een warme, inclusieve samenleving

We zetten maximaal in op de kracht van onze vereniging, onze leden en onze vrijwilligers. Zo staan we dicht bij de mensen en sporen we drempels op. Door bewustmaking en mentaliteitsverandering mobiliseren we de samenleving om ze weg te werken. Voor elke actie vertrekken we vanuit de persoon met een handicap. We verdedigen hun belangen en laten hun stem horen om het beleid op verschillende niveaus te beïnvloeden. We bouwen aan een toegankelijke, warme en inclusieve samenleving die rekening houdt met ieders eigenheid, waarin iedereen gelijkwaardig is en waar we allemaal ten volle aan kunnen deelnemen. Het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap vormt hierbij onze leidraad.

Waarden

Volgende waarden zitten vervat in het DNA van KVG-Vorming. We dragen ze uit en nemen ze mee in alles wat we doen.

Personen met een handicap staan centraal

Hoe mensen het leven met een handicap beleven, in al zijn aspecten, is altijd ons uitgangspunt. Door nauwe contacten met leden verruimen vrijwilligers en medewerkers voortdurend hun kijk op leven met een handicap.

Persoonlijke aanpak

We werken met passie en empathie. Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan de vragen, verwachtingen en noden van onze leden.

Intercultureel

KVG-Vorming is er voor élke persoon met een handicap, ongeacht de aard van de handicap en zijn/haar/x netwerk. Diversiteit en interculturaliteit zijn voor ons basisprincipes.

Betrouwbaar en oprecht

Als professionele organisatie werken we transparant en kwalitatief. We hechten veel belang aan correct en actueel informeren, ook al is de boodschap die we moeten geven soms moeilijk.

Christelijk geïnspireerd

Vertrekkend vanuit het christelijk gedachtegoed willen we ieder mens, ongeacht leeftijd, afkomst of overtuiging, tot zijn recht laten komen. We vertrouwen mensen en respecteren de keuzes die ze maken.

Beleidsplan 2021-2025

KVG-Vorming vertaalt zijn missie in concrete doelstellingen en acties. Je leest alles over onze uitdagingen voor de periode 2021-2025 in ons beleidsplan (PDF).

DC_139_149

Christelijke inspiratie

Iedereen die zich kan vinden in onze basisvisie is welkom bij KVG. Ongeacht je inspiratie, godsdienst of levensbeschouwing kan je meewerken aan de uitbouw van onze vereniging. KVG ziet verscheidenheid immers als een rijkdom voor haar werking.

Vanuit haar christelijke inspiratie (zie: Missie) creëert KVG ruimte om actief antwoorden te zoeken op levensvragen. De vereniging beschikt over een veelzijdig aanbod in verband met religie, zingeving en spiritualiteit. Dit aanbod vertrekt vanuit de eigenheid van KVG als vereniging van mensen met een handicap en hun omgeving. Het richt zich zowel naar zinzoekers in de ruime betekenis als naar gelovigen die op zoek zijn naar inspiratie of ondersteuning om hun christelijke verbondenheid samen te beleven.

Het aanbod wordt uitgewerkt door de Werkgroep Christelijke Identiteit en Zingeving. Concreet stond de werkgroep al in voor onder meer:

  • de halfjaarlijkse tekstenbundel ‘Inspiratie voor inspiratie’
  • ondersteuning van de KVG-afdelingen, o.a. met brochures voor eigentijdse kerst- en paasbezinningen, hulp bij de uitwerking van een zingevingsactiviteit,…
  • sociaal engagement, zoals de inzamelingsacties van rolstoelen en rollators voor Roemenië en Congo
  • initiatieven voor individuele geïnteresseerden, bijvoorbeeld meerdaagse bezinning, ‘Proeven van Marcus’, kennismakingsavond ‘Handicap en islam’, geloofswandeling ‘Wandelen langs jouw en mijn
    overtuiging’, …

Theme by Anders Norén