uk online sales best quality luxury https://filipinonet.com/. users from all fields prefer cheap https://www.patekphilippe.to/. www.franckmullerwatches.to from us are very popular. fantastic exact https://it.upscalerolex.to/ a bit more incredible. discover es.wellreplicas.to swiss-made luxury watches for men and women. swiss www.watchesreplica.ru gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit bottegavenetareplica.ru frequently empower great the watchmaking arena lifestyle.

Belangenverdediging

Als individu is het niet vanzelfsprekend om op te komen voor je rechten en wensen. Maar als je de krachten bundelt, kan je veel bereiken. Met 18.000 leden is KVG de spreekbuis van al deze mensen met een handicap en hun omgeving. Samen zijn we sterk. We zetten dingen in beweging en laten onze stem horen bij beleidsmakers.

Vertegenwoordiging

DSC07560 Als belangenorganisatie vindt KVG het heel belangrijk om de stem van personen met een handicap te laten horen. We zijn vertegenwoordigd in tal van advies- en overlegorganen. En dit van lokaal tot Europees niveau.

P1070757KVG-afdelingen verdedigen de belangen van personen met een handicap in hun eigen gemeente. Vrijwilligers zetelen in de adviesraad voor personen met een handicap, de welzijnsraad, de cultuurraad, de jeugdraad, de verkeerscommissie, … Sommige KVG-afdelingen spreken hun burgemeester en/of schepen(en) persoonlijk aan. Zo kunnen ze aandachts- en knelpunten i.v.m. handicap in de gemeente rechtstreeks aankaarten.

Maar ook op regionaal, Vlaams, federaal en Europees niveau vind je KVG-vertegenwoordigers. We zetten ‘handicap’ op de agenda en sporen politici aan om in hun beleid daadwerkelijk rekening te houden met personen met een handicap.

Actie

Jaarlijks zet KVG een grote landelijke actie op touw: de Prikdag. Met deze actie plaatsen we het ruime thema ‘handicap’ in de kijker. Elk jaar komt een ander aspect aan bod (al duiken toegankelijkheid en mobiliteit vaak op). De Prikdag combineert twee doelstellingen: een concreet probleem aanpakken én het ruime publiek sensibiliseren. Dat doen we aan de hand van affiches, tv-spotjes, petities, …

De afgelopen jaren lanceerden we deze acties:

  • 2018-2019: ‘Zonder jou is er geen wij’ (armoede en handicap)
  • 2017: ‘BUDDY’ (lancering van onze buddywerking)
  • 2016: ‘Hou ons niet aan het Lijntje’ (tegen reservatieplicht rolstoelgebruikers bij De Lijn)
  • 2015: ‘Klein gebaar, groot verschil!’ (mantelzorg)
  • 2013-2014: ‘SOS Superhelden‘ (gezinnen met een kind met een handicap)
  • 2012: ‘Kun jij de bus op?’ (toegankelijk openbaar vervoer)
  • 2011: ‘Laat je niet verleiden‘ (voorbehouden parkeerplaatsen)
  • 2010: ‘Mijn inkomen, wat een handicap‘ (armoede en handicap)

Ook naast de Prikdag ondernemen onze KVG-afdelingen actie. Meestal focussen zij op problemen in de eigen gemeente of regio, bijvoorbeeld de ontoegankelijkheid van het gemeentehuis of de bibliotheek, te weinig voorbehouden parkeerplaatsen in het centrum, …

KVG werkt ook samen met andere organisaties om een mistoestand aan te klagen: #ikwachtmee, www.15000.be, Hart boven Hard, …

Sociaal beleid

De Werkgroep Sociaal Beleid van KVG volgt de actualiteit nauwgezet op. Zo brengen we onze KVG-leden snel op de hoogte van veranderingen op het vlak van (sociale) wetgeving.

De Werkgroep bereidt ook de standpunten van de KVG-Groep voor. Onze vertegenwoordigers zorgen ervoor dat die bij de juiste beleidsmakers terecht komen.

DC_139_083

Contact met politici

Waar nodig kiest KVG voor een persoonlijk onderhoud met de bevoegde minister of staatssecretaris. Als grootste belangenvereniging van personen met een handicap garanderen we onze achterban dat politici oor hebben naar onze vragen en eisen.

Meldpunt discriminatie

KVG is erkend als meldpunt voor discriminatie door Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum). Je kan dus bij KVG terecht als je wordt gediscrimineerd omwille van je handicap. In overleg met jou bekijken we op welke manier er iets kan worden ondernomen om de discriminatie te stoppen.

Theme by Anders Norén