uk online sales best quality luxury https://filipinonet.com/. users from all fields prefer cheap https://www.patekphilippe.to/. www.franckmullerwatches.to from us are very popular. fantastic exact https://it.upscalerolex.to/ a bit more incredible. discover es.wellreplicas.to swiss-made luxury watches for men and women. swiss www.watchesreplica.ru gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit bottegavenetareplica.ru frequently empower great the watchmaking arena lifestyle.

Profiel

KVG-Vorming zag het levenslicht in 1976. Sindsdien is de vereniging sterk geëvolueerd. De samenwerking vereniging-vrijetijdswerking staat garant voor een kwaliteitsvol en gevarieerd aanbod.

Structuur

KVG-Vorming vzw bestaat uit twee grote delen: de vereniging en de vrijetijdswerking.

1. Sociaal-culturele vereniging

De vereniging richt zich tot alle personen met een handicap en hun omgeving.

De 230 afdelingen zijn het kloppend hart van KVG. Ze draaien volledig op vrijwillige inzet, maar kunnen voor hun werking rekenen op ondersteuning door de beroepskrachten. De afdelingen organiseren activiteiten voor hun leden met en zonder handicap. Naast de traditionele lokale afdelingen die zich tot een divers publiek richten, telt KVG-Vorming ook heel wat doelgroep- en themawerkingen.

DC_139_245

De afdelingen zijn ingebed in een groter geheel: de regio’s. KVG-Vorming telt zes regio’s die – met uitzondering van de provincie Antwerpen waar de regio’s Antwerpen-Mechelen en Turnhout actief zijn – samen vallen met de provinciegrenzen. Deze ‘tussenstructuren’ vormen de link tussen de afdeling en de nationale werking. Ze verzekeren de inspraak van de basis, maar staan ook in voor de organisatie van bovenlokale activiteiten, vorming en ervaringsuitwisseling van de vrijwilligers en ondersteuning van de afdelingen.

Elke regio heeft een eigen KVG-secretariaat, bemand door professionele medewerkers uit verschillende deeltakken van de KVG-Groep.

2. Vrijetijdswerking

Omdat het voor personen met een handicap niet altijd eenvoudig is om een passende vrijetijdsbesteding te vinden, erkent en subsidieert het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) organisaties voor vrijetijdszorg. Deze organisaties hebben hun eigen beleidsplannen, doelstellingen en te behalen normen voor het VAPH. De nadruk ligt op de individuele ondersteuning van personen met een handicap met een vrijetijdsvraag.

DC_139_136

Het VAPH erkende vijf projecten binnen KVG-Vorming: in Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en twee in de provincie Antwerpen. Daarnaast heeft KVG-Vorming nog een niet officieel erkende werking in West-Vlaanderen.

Om de vrijetijdsmogelijkheden van personen met een handicap te bevorderen, organiseert de vrijetijdszorgorganisatie eigen activiteiten en zet ze projecten op. Daarnaast begeleiden en ondersteunen we ook andere organisaties die open staan voor personen met een handicap. De vrijetijdszorgorganisatie speelt in op de vrijetijdsbehoeften van mensen met een handicap. Nieuwe activiteiten en vrijetijdswerkingen ontstaan meestal op vraag van personen met een handicap of hun omgeving.

Daarnaast bieden we ook vrijetijdstrajectbegeleiding aan voor personen met een handicap die een specifieke vraag hebben rond vrije tijd. Deze mensen doorlopen een proces om een vrijetijdsbesteding op maat te vinden. Het is daarbij onze bedoeling om hen toe te leiden naar een inclusieve, duurzame vrijetijdsactiviteit.

Historiek

KVG-Vorming maakt deel uit van de KVG-Groep. De historiek van KVG-Vorming is dan ook onlosmakelijk verweven met die van de KVG-familie en haar deelvzw’s en –diensten.

Sinds de oprichting in 1945 evolueerde KVG mee met zijn tijd. Maar er is ook een constante: de vereniging manifesteerde zich steeds opnieuw als taboedoorbrekend en vernieuwend.

De beginjaren

1945Net na de Tweede Wereldoorlog slaan Mathieu Van Gorp en enkele andere personen met een handicap de handen in elkaar om samen voor hun rechten op te komen. Op 8 juli 1945 vindt in Antwerpen de officiële stichtingsvergadering van de Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen en Verminkten (KVGV) plaats. Voor het eerst in ons land nemen personen met een handicap zelf hun lot in eigen handen.
1947KVGV neemt een vliegende start. Op 28 maart 1947 verwelkomt de vereniging het duizendste lid.
1949Het eerste logo doet zijn intrede. De geknakte zonnebloem is het ‘symbool van onze ongeknakte levensvreugde, zinnebeeld van de hoop en het vertrouwen op de KVGV’. In hetzelfde jaar wordt KVGV een vzw.

De snelle uitbreiding in de jaren ’50 en ‘60

1951In mei bewijst KVGV met zijn eerste vakantiekamp dat het ook voor ‘zwaar-gehandicapeerden’ mogelijk is om – net als iedereen – van een welverdiende vakantie te genieten.
1953Tewerkstelling voor personen met een handicap wordt een thema. Twee jaar nadat het onderwerp ter sprake kwam op de eerste Nationale Studieweek der KVGV (1951)  voegt afdeling Berkenbos de daad bij het woord en richt een werkhuis voor schoenherstellingen op.
1954De dienst voor het gebrekkige kind wordt opgericht.
1956Voor het eerst organiseert de vereniging een vakantie voor jonge leden (14- tot 18-jarigen).
Begin jaren ‘60KVG introduceert sport voor personen met een handicap. Het verbond Antwerpen richt een succesvolle tafeltennisclub op en er wordt gestart met zitvolleybal.
1964De 15 tot 25-jarige leden nemen het initiatief om de Dienst der Jongeren op te richten.
1965KVGV telt honderden jonge kinderen onder de leden. De vereniging wil de ouders meer bij de werking betrekken. De eerste contactvergadering met een tiental ouderparen groeit uit tot de oprichting van een oudercomité.
1966Op 1 oktober krijgt de vereniging een nieuwe naam: KVGV wordt Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG). Voortaan is de vereniging er voor alle personen met een handicap, van welke aard of oorsprong die handicap ook is.

Maatschappelijke activering in de jaren ’70 en ’80

1970Waar de vereniging in de beginjaren vrijwel uitsluitend oog had voor de materiële levensomstandigheden (inkomen, sociale zekerheid en wetgeving) en de integratie van personen met een handicap in de samenleving, richt de focus zich begin jaren ’70 ook stilaan op cultuur.
1972Op de nationale Jongerendag in Leopoldsburg wordt het nieuwe logo gelanceerd, de ‘schakel in de keten’. Nog datzelfde jaar neemt de hele beweging dit logo over.
1973VIBEG vzw, het Vormingsinstituut voor de Begeleiding van Gehandicapten, wordt opgericht.
1974In de zomer van 1974 overlijdt Mathieu Van Gorp, stichter en algemeen secretaris van KVG.
1976De structuur van de beweging wordt grondig hervormd. In 1976 ziet KVG-Vorming vzw (de afdelingswerking) het levenslicht. De Jongerendienst wordt een zelfstandige vzw. KVG-Vorming, VIBEG en Jong-KVG richten de overkoepelende vzw KVG op.
1979Onder het motto “Andere maatschappij, gehandicapten erbij” organiseert KVG een grote nationale optocht in Antwerpen. De vereniging wil de maatschappij en het beleid erop wijzen dat personen met een handicap geen tweederangsburgers zijn, en eist een samenleving waaraan iedereen op zijn eigen manier kan deelnemen.
1980KVG koopt een huis in de Arthur Goemaerelei in Antwerpen en doopt het algemeen secretariaat ‘Huize Mathieu Van Gorp’.
Jaren ’80Met (ludieke) acties ijveren de lokale afdelingen voor de integratie van personen met een handicap in de samenleving.

KVG werkt mee aan de oprichting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (huidig VAPH).

1983KVG ijvert voor inspraak van personen met een handicap en hun ouders in voorzieningen en eist de oprichting van een verplichtend oudercomité of bewonersraad.
1983De KVG-verbonden richten de sociale dienst GESERBU (GEhandicaptenSErviceBUreau) op.
1986Het project ‘misnoegd model’ groepeert personen met een handicap die kritisch staan tegenover hulpmiddelen die vaak duur, lelijk en van slechte kwaliteit zijn.
1986Het KVG-oudercomité wordt verzelfstandigd: Gezin en Handicap vzw is geboren. De vzw treedt meteen toe tot de overkoepelende KVG vzw.
1986-1987KVG stelt vast dat het werkloosheidspercentage bij personen met een handicap dubbel zo hoog is als het algemeen gemiddelde in België. De vereniging eist dat de discriminatie t.a.v. personen met een handicap op het vlak van tewerkstelling wordt opgeheven.
1987KVG werkt mee aan het nieuw stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
1987Het Vakantieburo wordt boven de doopvont gehouden.
1988De Werkbank wordt opgericht.
1989Met de diareeks ‘Blootgeven’ probeert KVG de taboesfeer rond handicap en seksualiteit te doorbreken.

Samen sterk in de KVG-Groep

1993‘t Mankement in Zellik wordt officieel geopend. Deze ontmoetingsruimte en uitvalsbasis voor lokale werkingen is gebouwd op grond ter beschikking gesteld door de gemeente Asse.
1995Het 50-jarig bestaan van de vereniging gaat niet onopgemerkt voorbij. Op 6 mei zakken vele KVG’ers af naar Bokrijk voor een groots opgezette viering.
1999

 

LIDOA, de Limburgse dienst voor Oppas en Assistentie, ziet het levenslicht.

In datzelfde jaar worden vijf vrijetijdswerkingen van KVG-Vorming erkend als organisaties voor vrijetijdszorg van personen met een handicap.

2000VLABU vzw, de Budgethoudersvereniging Vlaanderen, richt zich tot wie een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) heeft. In 2004 sluit Vlabu aan bij KVG vzw.

‘t Mankement in Zellik breidt uit met een snoezelruimte; hiertoe wordt het recht van opstal uitgebreid en de snoezelruimte bijgebouwd.

2001Na jarenlange actie bekomt KVG dat de inkomsten van de partner minder in rekening worden gebracht voor de berekening van de eigen integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap. De ‘Prijs van de Liefde’ wordt een begrip in de sector van personen met een handicap.
2002Geboorte van Intro, de dienst die instaat voor de toegankelijkheid van muziekfestivals en andere evenementen.
2009Na een fusie heet de budgethoudersvereniging van de KVG-familie: VLABU-Zorg-In-Zicht
2010KVG zet een grootschalig onderzoek naar het inkomen van personen met een handicap op i.s.m. VFG en Universiteit Antwerpen
2010Het geheel van werkingen en diensten wordt ondergebracht in de KVG-groep: een horizontale structuur van autonome vzw’s gegroeid uit een kernvzw. De verschillende deeltakken spreken af om de KVG-huisstijl te gebruiken, en via de KVG-button hun lidmaatschap van de KVG-Groep kenbaar te maken.

In september gaat het KVG-kenniscentrum van start. Het organiseert opleidingen voor wie als professionele ondersteuner van personen met een handicap werkt.

De budgethoudersvereniging Vlabu – Zorg In Zicht lanceert haar nieuwe naam: Absoluut vzw.

2012De vrijetijdswerkingen worden anderhalve keer zo groot en starten met de vrijetijdstrajectbegeleiding
2013-2014KVG-Vorming lanceert de grootschalige campagne ‘S.O.S. Superhelden die aandacht vraagt voor gezinnen met een kind met een handicap

Theme by Anders Norén